Agenda 2030 Jasangarritasunaren aldeko elkarte / Agenda 2030 alianzas para la sostenibilidad
Datuak bete eta sakatu Bidali / Rellene los datos y pinche el botón Enviar

(*)

(*)
(*)
(*)


(*) Derrigorrezko eremuak / Campos Obligatorios

Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko, abenduaren 13ko 15/1999ko Lege Organikoak ezarritakoaren zein aplikagarria de gainontzeko araudiaren arabera, jakinarazten dizugu, izen-emate formularioa betetzean ematen dituzun datuak, Auren Norte S.L.ren "Kontaktuak" izeneko fitxategian gordeko direla, AEPD-Datuak Babesteko Espainiako Agentzian behar bezala erregistratua izan dena. Datu horiek, gure entitateak sustatutako ekintzen kudeaketa administratiborako erabiliko dira, baita gure jardueraren inguruan interesgarria izan daiteken informazioa bidaltzeko ere, edota antolatzen diren formazio jardunaldi, mintegi zein ekitaldiei buruz informatzeko.

Halaber, jakinarazten dizugu noiznahi erabil dezakezula datu pertsonaletara sartzeko, horiek zuzentzeko, ezeztatzeko, edo horiei aurka egiteko eskubidea. Horretarako, idatzi bat bidali behar duzu hurrengo helbidera: Auren Norte, S.L. C/Rodriguez Arias 15-4º. 48008 Bilbao. Bizkaia. E-mail: bio@bio.auren.es


En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que nos facilite mediante la cumplimentación del presente formulario de inscripción, pasarán a formar parte de un fichero denominado "Contactos", propiedad de Auren Norte, S.L., debidamente inscrito en la AEPD, y se utilizarán para la gestión administrativa de las actividades promovidas por nuestra entidad, así como para el envío de información de interés relacionada con nuestra actividad, con jornadas de formación, seminarios o eventos que podamos organizar.

Asimismo, le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido a: Auren Norte, S.L. C/ Rodriguez Arias 15-4º. 48008 Bilbao. Bizkaia. E-mail: bio@bio.auren.es